Additionele informatie

Hobby’s en interesses

  • Shaolin Kung Fu, (zaal) voetbal, fitness en capoeira
  • Boeken lezen
  • Films kijken
  • Reizen en winkelen
  • Onderwijs
  • Ondernemerschap

Overzicht gevolgde lezingen/cursussen/trainingen

2008 HOGIAF Masterclass Ondernemerschap door Deloitte, Rabobank, Interpolis, MVO Nederland, CMS Derks Star Busmann & Kamer van Koophandel
2004 Training “Effectief onderhandelen”, door Universiteit van Tilburg en Stichting Cosmicus te Tilburg
2004 Kadertraining: “Visie-, missieontwikkeling, netwerkvorming en teambuilding”, door SBI Training & Advies te Doorn
2003 Seminar “Leerling in Leiderschap”, door Young Leadership en Stichting Cosmicus te Utrecht
2003 Seminar “Dienstbaarheid en Leiderschap”, door Young Leadership en Stichting Cosmicus te Nijmegen
2003 Lezing “Optimaal Leren LeZen” Stichting Cosmicus Utrecht
2003 Lezing “Optimaal Leren LeRen” Stichting Cosmicus Utrecht
2002 Bestuurlijke vaardigheden: “Time Management en Vergaderen”, door SBI Training & Advies te Doorn

Overige additionele informatie

2006 – 2007 Projectmanager Stichting Cosmicus Landelijk (studenten-vereniging)
2007 Organisatielid van Wetenschapsbeurs 2007 (juni), Stichting CEMIN & Stichting Cosmicus te Utrecht
2007 Organisatielid van de 1e Wetenschapbeurs van Nederland in de Beurs van Berlage, Stichting Witte Tulp te Amsterdam
2004 – 2005 Projectmanager Stichting Cosmicus Landelijk (studenten-vereniging)
2003 – 2004 Voorzitter Stichting Cosmicus Utrecht (studentenvereniging)
2002 – 2003 Vice-voorzitter Stichting Cosmicus Utrecht (studenten-vereniging)
2002 – 2003 Huiswerkbegeleiding voor Basis en Middelbaar Onderwijs te Hilversum
1999 – 2002 Huiswerkbegeleiding voor Basis en Middelbaar Onderwijs, Stichting Educatief Centrum Utrecht