Belastingtip van deze week voor ondernemers

Goed koopmansgebruik geeft verschillende methoden om bedrijfsmiddelen te waarderen. Eén van deze methoden is de waardering op lagere bedrijfswaarde. Het grote voordeel van deze wijze van waardering is dat u niet gebonden bent aan de afschrijvingsbeperkingen zoals deze met ingang van 1 januari 2007 zijn ingevoerd.

Met name voor vastgoed is de methode in deze economisch mindere tijden een uitkomst.

Beperking afschrijving gebouwen

Met ingang van 1 januari 2007 zijn de afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen beperkt. Afschrijving is slechts toegestaan voor zover de boekwaarde van het gebouw hoger is dan de zogenaamde ‘bodemwaarde’. De hoogte van de bodemwaarde hangt af van de bestemming:

  • Voor een gebouw in eigen gebruik is deze bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde;
  • Voor een gebouw dat bestemd is om direct of indirect voor ten minste 70% terbeschikking te worden gesteld of verhuurd aan een derde (een gebouw ter belegging) is de bodemwaarde gelijk aan 100% van de WOZ-waarde.

Door deze afschrijvingsbeperking is het in veel gevallen niet meer mogelijk om af te schrijven op vastgoed. De boekwaarde van de gebouwen is immers vaak lager dan (50% van) de WOZ-waarde. Stijgt de WOZ-waarde boven de boekwaarde dan hoeft er overigens geen winst genomen te worden.

Gelukkig bestaat er een ontsnappingsroute die fiscaal is toegestaan en zeker in mindere tijden toegepast kan worden: de afwaardering op lagere bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is ‘de waarde die een koper van de onderneming zou toekennen aan dat bedrijfsmiddel, op basis van de overnemingswaarde van de onderneming, die van plan is om de onderneming voort te zetten’. Bij de huidige financiële en economische crisis kan voor veel bedrijfsmiddelen, waaronder de bedrijfsgebouwen, een lagere bedrijfswaarde worden verdedigd. Daarnaast zou overwogen kunnen worden de ‘onderhoudscomponent’ uit het afschrijvingspercentage te halen en hiervoor een Kostenegalisatiereserve (KER) of voorziening te vormen. De bodemwaarde blijft dan langer uit zicht.

Deze tip geldt voor ondernemers, voor rechtspersonen zoals bv’s en voor de dga’s die hun pand aan hun rechtspersoon (bv) verhuren

maandag 3 mei 2010

RSS 2.0 feed. Reply to post, or trackback.

Leave a Reply